Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden

co_lila
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. För att uppnå kvalitet genom hela behovskedjan arbetar vi selektivt och nära våra kunder samt våra privata- och institutionella investerare.

Corpura står under Finansinspektionens tillsyn.

corpura_equity_mark

Välkommen att gå med i Corpura Equity, investerarnätverket som får ta del av löpande investeringsmöjligheter.

Villkor
De uppgifter du lämnar till Corpura Fondkommision AB behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Corpura Fondkommision AB kommer att spara och använda de personuppgifter du lämnar för att kunna skicka information till dig.

Corpura Fondkommision AB är personuppgiftsansvarig. Corpura Fondkommision AB kan komma att dela dina personuppgifter med Corpura Fondkommision AB leverantörer av nyhetsbrevstjänsten.

Du har rätt att enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) en gång/kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som Corpura Fondkommision AB behandlar och hur Corpura Fondkommision AB behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt GDPR begära rättelse i fråga om personuppgifter som Corpura Fondkommision AB behandlar om dig.
Läs vår dataskyddspolicy >>