Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden

NYHET: Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPens AB:s (publ) nyemission
av units bestående av aktier och enteckningsoption, omfattande 39,7-46,7 MSEK

Fler nyheter >>

co_lila
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. För att uppnå kvalitet genom hela behovskedjan arbetar vi selektivt och nära våra kunder samt våra privata- och institutionella investerare.

Corpura står under Finansinspektionens tillsyn.

corpura_equity_mark

Välkommen att gå med i Corpura Equity, investerarnätverket som får ta del av löpande investeringsmöjligheter.