Certified Advisor

Bolag som är eller ska noteras på Nasdaq First North måste anlita en så kallad Certified Advisor ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller First Norths krav och regler.

Corpura erbjuder bl.a. följande CA-tjänster för bolag som är noterade eller ska noteras på First North:
• Rådgivning i samband bolagets ansökan
• Rådgivning och stöd till bolagets styrelse och ledning
• Övervaka att bolaget, vid ansökan och därefter, efterlever de regler som gäller
• Övervaka att bolaget löpande uppfyller kraven för handel på First North och kraven på bolagets aktiemarknadsinformation