Corporate Finance

Våra medarbetare har mycket bred erfarenhet av börsintroduktioner, företrädesemissioner och andra aktierelaterade transaktioner. Vi har ett stort nätverk av privata och institutionella investerare där våra relationer bygger på tillit och tidigare framgångsrika affärer.

För att uppnå kvalitet genom hela behovskedjan arbetar vi selektivt och nära våra kunder. Genom åren har vi genomfört ett stort antal uppdrag med mycket goda resultat.
Vi erbjuder följande tjänster.

• Kapitalanskaffningar
• Företrädesemissioner
• Noteringar och listningar
• Blockpost-transaktioner
• Spridningsemissioner
• Riktade emissioner för noterade och/eller onoterade bolag
• Garantikonsortium och teckningsåtagande
• Projektledning