corpura_equity_mark
Välkommen att gå med i Corpura Equity
–investerarnätverket som får ta del av löpande investeringsmöjligheter.

Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och institutionella investerare.

Corpura Equity är tillgängligt för alla som är aktieintresserade oavsett storlek på aktieportfölj.

Investerarnas inställning till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.

Är du intresserad av private placements, garantikonsortium, teckningsåtagande och/eller blockpost-transaktioner?
För mer information, vänligen kontakta oss här

Villkor
De uppgifter du lämnar till Corpura Fondkommision AB behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Corpura Fondkommision AB kommer att spara och använda de personuppgifter du lämnar för att kunna skicka information till dig.

Corpura Fondkommision AB är personuppgiftsansvarig. Corpura Fondkommision AB kan komma att dela dina personuppgifter med Corpura Fondkommision AB leverantörer av nyhetsbrevstjänsten.

Du har rätt att enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) en gång/kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter om dig som Corpura Fondkommision AB behandlar och hur Corpura Fondkommision AB behandlar dessa.

Du har också rätt att enligt GDPR begära rättelse i fråga om personuppgifter som Corpura Fondkommision AB behandlar om dig.
Läs vår dataskyddspolicy>>