Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB var finansiell rådgivare i samband med MedicPen AB:s företrädesemission som tecknades till cirka 80,5 %

1 nov, 2019

Den 25 oktober 2019 avslutades teckningstiden i MedicPen AB:s företrädesemission om cirka 30 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 24,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,5 %. Garantiåtagandena behövde därmed inte tas i anspråk. MedicPen tillfördes cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader.

Kort om MedicPen AB
MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lomma.

Corpura Fondkommission AB var finansiell rådgivare i samband med MedicPens företrädesemission.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48 fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura