Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med TerraNet ABs (publ) 80 % garanterade företrädesemission om totalt 52,1 MSEK för att stärka bolagets position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon

Nyheter från Corpura. TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om ca 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 % av företrädesemissionen. Nyemissionen möjliggör för bolaget att stärka sin position inom avancerat förarstöd...

Nyheter från Corpura