Nyheter

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med OptiFreeze AB:s företrädesemssion om 17,5 MSEK

13 september 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Inhalation Sciences Sweden AB (publ) inför notering på Aktietorget

1 september 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med BrainCool ABs (publ) företrädesemission om 58,5 MSEK

18 april 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när Medfield Diagnostics AB (publ) företrädesemission tecknas till 16 MSEK

12 april 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med hemChecks övertecknade noteringsemission om 30 MSEK

24 februari 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare när Cyxone AB (publ) får in 12 MSEK via teckningsoptioner

15 februari 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare när Xintela AB (publ) får in 10,6 MSEK via teckningsoptioner

15 februari 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare åt  Hemcheck Sweden AB (publ) inför notering på Nasdaq First North

19 januari 2017
Läs mer >>


Corpura expanderar och erhåller tillstånd från Finansinspektionen för att driva värdepappersrörelse

12 december 2016
Läs mer >>

 

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703 66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se