Nyheter

Corpura Fondkommission fortsätter att växa – nu senast med den strategiska rekryteringen av Carl Kindal

18 januari 2019
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Lipidor ABs fulltecknade private placement om 20 MSEK

18 januari 2019
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Alzinova ABs (publ) riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 45 MSEK för att inleda klinisk studie med ALZ-101.

24 oktober 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs (publ) nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, omfattande cirka 31,7 MSEK.

10 oktober 2018
Läs mer >>


Xintela avbryter den planerade företrädesemission efter ingått en överenskommelse med Bauerfeind AG om att göra en riktad emission om cirka 50 MSEK.

28 september 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Xintela ABs (publ) företrädesemission om totalt cirka 24,8 MSEK

5 september 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Freetrailer Group A/S som blir först ut i Spotlight Stock Markets Danmarkssatsning

24 maj 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med AroCell AB:s övertecknade företrädesemission om 35 MSEK som tecknades till ca 129 % och 45,2 MSEK

3 maj 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med AcouSort AB:s övertecknade företrädesemission om 22,5 MSEK som tecknades till ca 125 % och 28,1 MSEK

24 april 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Toleranzia AB:s företrädesemission om 24 MSEK som tecknades till ca 94 % och 22,6 MSEK

8 mars 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när HemCheck AB:s teckningsoption av serie TO 1 tecknas till 96,3%. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och den tillhörande teckningsoptionen, tillfört HemCheck cirka 59 MSEK

22 februari 2018
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när Xintela AB (publ) förstärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån

17 november 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med OptiFreeze AB:s övertecknade företrädesemission om 17,5 MSEK som tecknades till ca 200 % och 35,2 MSEK

06 november 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPen AB:s fulltecknade företrädesemission om ca 28 MSEK

03 november 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när Cyxone AB:s teckningsoption av serie TO 2 fulltecknas. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och de tillhörande teckningsoptionerna, tillfört Cyxone cirka 48,7 MSEK

02 november 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s fulltecknade företrädesemission om ca 23,4 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner

31 oktober 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPens AB:s (publ) nyemission av units bestående av aktier och enteckningsoption, omfattande 39,7-46,7 MSEK

12 oktober 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Inhalation Sciences övertecknade (254% och 43,2 MSEK) noteringsemission om 17 MSEK.

5 oktober 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs (publ) nyemission omfattande 53-71 MSEK.

29 september 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med OptiFreeze AB:s företrädesemssion om 17,5 MSEK

13 september 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Inhalation Sciences Sweden AB (publ) inför notering på Aktietorget

1 september 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med BrainCool ABs (publ) företrädesemission om 58,5 MSEK

18 april 2017
Läs mer >>


Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när Medfield Diagnostics AB (publ) företrädesemission tecknas till 16 MSEK

12 april 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med hemChecks övertecknade noteringsemission om 30 MSEK

24 februari 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare när Cyxone AB (publ) får in 12 MSEK via teckningsoptioner

15 februari 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare när Xintela AB (publ) får in 10,6 MSEK via teckningsoptioner

15 februari 2017
Läs mer >>


Corpura AB är finansiell rådgivare åt  Hemcheck Sweden AB (publ) inför notering på Nasdaq First North

19 januari 2017
Läs mer >>


Corpura expanderar och erhåller tillstånd från Finansinspektionen för att driva värdepappersrörelse

12 december 2016
Läs mer >>

 

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703 66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se