Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med TerraNet ABs (publ) 80 % garanterade företrädesemission om totalt 52,1 MSEK för att stärka bolagets position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon

Nyheter från Corpura. TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om ca 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 % av företrädesemissionen. Nyemissionen möjliggör för bolaget att stärka sin position inom avancerat förarstöd...

Corpura Fondkommission erbjuder nu tjänsten som Certified Adviser

Nyheter från Corpura. Corpura Fondkommission är en finansiell rådgivare med fokus på corporate finance och transaktioner för bolag på eller utanför börsen. Corpura erbjuder numera också tjänsten som Certified Adviser för bolag som är noterade på Nasdaq...

Nyheter från Corpura