Advisory Board

Fredrik Holst

Fredrik har genom åren förvärvat en bred erfarenhet från den finansiella sektorn och har ett stort kontaktnät av institutionella investerare från sin tid på Danske Bank. Fredrik var VD på Corpura 2015-2020 och har tidigare arbetat på Danske Bank Institutional Banking och Derivatives & Securities Services Sales samt på ett annat värdepappersbolag.

Med sin kompetens och erfarenhet inom corporate finance bidrar Fredrik med strategiska råd till ordinarie styrelse och ledning.

Tobias Ekelin

Tobias har en mycket bred erfarenhet av finansbranschen och kapitalanskaffningar och har genom åren byggt upp ett stort kontaktnät av både privata och institutionella investerare. Tobias grundade Corpura 2012 och var styrelseledamot fram till 2020. Tobias har i över tio år arbetat som aktiemäklare och rådgivare på Carnegie Investment Bank och Handelsbanken. Tobias har även under flera år varit VD för ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen.

Med sin kompetens och erfarenhet inom kapitalanskaffningar bidrar Tobias med strategiska råd till ordinarie styrelse och ledning.

Kristofer Westergren

Kristofer har lång erfarenhet av corporate finance och har genom åren genomfört ett stort antal transaktioner, noteringar och kapitalanskaffningar. Kristofer grundade Corpura 2012 och var styrelseledamot fram till 2020. Kristofer har under flera år arbetat med finansiell rådgivning och har lång erfarenhet av corporate finance från värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen.

Med sin kompetens och erfarenhet inom corporate finance bidrar Kristofer med strategiska råd till ordinarie styrelse och ledning.