Styrelse och ledning

Linus Lindskog

VD/Partner

Linus har flera års erfarenhet från finansiell rådgivning och corporate finance. Linus har genom åren genomfört ett stort antal kapitalanskaffningar, transaktioner för noterade bolag och noteringar .

Linus har arbetat på Corpura sedan 2018 och är VD sedan 2020. Linus har tidigare arbetat på ett flertal värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen och marknadsplatsen Spotlight Stock Market.

Christian Riddarbo

Styrelseordförande (oberoende)

Christian är advokat vid Advokatfirman Vinge och särskilt inriktad på M&A, bolagsrätt samt aktie- och kapitalmarknadsrätt. Christian har lång erfarenhet av att hantera komplexa legala frågeställningar för såväl nationella som internationella ägarledda och publika bolag. Förutom sitt uppdrag som styrelseledamot i Corpura så är han bland annat styrelseledamot i Fortinova Fastigheter AB (publ) och i Bröderna Hanssons Export i Göteborg AB.

Carl Kindal

Styrelseledamot/Partner

Carl har lång erfarenhet av bank och finans. Carl har genom åren förvärvat en god förståelse för hur den finansiella marknaden fungerar och han har ett stort kontaktnät av både privata och institutionella investerare.

Carl har arbetat på Corpura sedan 2018 och har tidigare arbetat på Nordnet Bank som chef för Private Banking.

Alexander Kangas

Styrelseledamot/Partner

Alexander har bred erfarenhet från ekonomi och corporate finance. Alexander har genomfört ett stort antal transaktioner, noteringar och kapitalanskaffningar för noterade bolag.

Alexander har arbetat på Corpura sedan 2017.

Magdalena Stenbäck

Styrelseledamot (oberoende)

Magdalena har bred erfarenhet från finans- och investeringssektorn både som rådgivare och från ägarsidan, bl a från SEB Enskilda och Investor AB, och har arbetat med M&A, kapitalanskaffningar, noteringar och ägarfrågor i publika och ägarledda bolag. Idag är hon operativt engagerad som ansvarig för strategiska och finansiella projekt på det First North-noterade bolaget FRISQ, där hon även var CFO 2016-2019.Magdalena har utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Corpura tre andra styrelseengagemang.

Alexander Schoeneck

Styrelseledamot

Alexander har erfarenhet inom finansmarknaden och aktiemarknaden. Alexander har goda kunskaper i bolagsstyrning, framtagande av affärsstrategier och transaktioner. Alexander arbetar sedan 5 år tillbaka som privat investerare.

Alexander har utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Corpura ett annat styrelseengagemang.