Styrelse och ledning

Fredrik Holst

VD/Partner

Fredrik har genom åren förvärvat en bred erfarenhet från den finansiella sektorn. Fredrik har ett stort kontaktnät av institutionella investerare från sin tid på Danske Bank.

Fredrik är sedan 2016 VD på Corpura och har tidigare arbetat på Danske Bank Institutional Banking och Derivatives & Securities Services Sales samt på ett annat värdepappersbolag.
Fredrik har två andra styrelseengagemang.

Tobias Ekelin

Grundare/Styrelseledamot

Tobias har en mycket bred erfarenhet av finansbranschen och genom åren har han byggt upp ett stort kontaktnät av både privata och institutionella investerare.

Tobias grundade Corpura 2012 och har i över tio år arbetat som aktiemäklare och rådgivare på Carnegie Investment Bank och Handelsbanken. Tobias har även under flera år varit VD för ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen.
Tobias har förutom Corpura fyra andra styrelseengagemang.

Kristofer Westergren

Grundare/Styrelseledamot

Kristofer har genomfört ett stort antal transaktioner, noteringar och kapitalanskaffningar och har arbetat med corporate finance sedan 2007. Kristofer har erfarenhet av styrelsearbete från flera entreprenörsledda tillväxtbolag.

Kristofer grundade Corpura 2012 och har under flera år arbetat med finansiell rådgivning och corporate finance på ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen.
Kristofer har förutom Corpura sju andra styrelseengagemang.

Magdalena Stenbäck

Styrelseledamot (oberoende)

Magdalena har bred erfarenhet från finans- och investeringssektorn både som rådgivare och från ägarsidan, bl a från SEB Enskilda och Investor AB, och har arbetat med M&A, kapitalanskaffningar, noteringar och ägarfrågor i publika och ägarledda bolag. Idag är hon operativt engagerad som ansvarig för strategiska och finansiella projekt på det First North-noterade bolaget FRISQ, där hon även var CFO 2016-2019.Magdalena har utöver sitt uppdrag som styrelseledamot i Corpura tre andra styrelseengagemang.

Christian Riddarbo

Styrelseordförande (oberoende)

Christian är advokat vid Advokatfirman Vinge och särskilt inriktad på M&A, bolagsrätt samt aktie- och kapitalmarknadsrätt. Christian har lång erfarenhet av att hantera komplexa legala frågeställningar för såväl nationella som internationella ägarledda och publika bolag. Förutom sitt uppdrag som styrelseledamot i Corpura så är han bland annat styrelseledamot i Fortinova Fastigheter AB (publ) och i Bröderna Hanssons Export i Göteborg AB.