Styrelse och ledning

Fredrik Holst

VD/Partner

Fredrik har genom åren förvärvat en bred erfarenhet från den finansiella sektorn. Fredrik har ett stort kontaktnät av institutionella investerare från sin tid på Danske Bank.

Fredrik är VD på Corpura och har tidigare arbetat på Danske Bank Institutional Banking och Derivatives & Securities Services Sales samt på ett annat värdepappersbolag.
Fredrik har två andra styrelseengagemang.

Tobias Ekelin

Partner/Styrelseledamot

Tobias har en mycket bred erfarenhet av finansbranschen och genom åren har han byggt upp ett stort kontaktnät av både privata och institutionella investerare.

Tobias grundade Corpura 2012 och har i över tio år arbetat som aktiemäklare och rådgivare på Carnegie Investment Bank och Handelsbanken. Tobias har även under flera år varit VD för ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen.
Tobias har förutom Corpura fyra andra styrelseengagemang.

Kristofer Westergren

Partner/Styrelseledamot

Kristofer har genomfört ett stort antal transaktioner, noteringar och kapitalanskaffningar och har arbetat med corporate finance sedan 2007. Kristofer har erfarenhet av styrelsearbete från flera entreprenörsledda tillväxtbolag.

Kristofer grundade Corpura 2012 och har under flera år arbetat med finansiell rådgivning och corporate finance på ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen.
Kristofer har förutom Corpura sex andra styrelseengagemang.

Andreas Stenbäck

Styrelseordförande

Andreas har lång erfarenhet från corporate finance-branschen och från styrelsearbete i en rad små- och medelstora svenska bolag. Andreas är idag delägare och ansvarig för den svenska verksamheten på Keystone MCF Corporate Finance med fokus på (M&A).

Andreas är styrelseordförande på Corpura. Andreas sitter även i styrelserna för bland andra Combined Excellence AB och Hjältevadhus AB.
Andreas har förutom Corpura tio andra styrelseengagemang.

Christian Riddarbo

Styrelseledamot

Christian är advokat på MAQS Advokatbyrå. Christian är specialiserad inom bolagsrätt och har lång erfarenhet av att hantera legala frågeställningar.

Christan är styrelseledamot på Corpura. Christian är även styrelseledamot i Fortinova Fastigheter AB samt engagerad i ideella organisationer som Göteborg och Skånes gatutidning Faktum och Ung Cancer.
Christian har förutom Corpura ett annat styrelseengagemang.