Tillstånd

I enlighet med 2 kap. 1 § 1 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Finansinspektionen givit Corpura Fondkommission AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt nedan:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

I enlighet med 2 kap. 2 § 3, 5 och 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Finansinspektionen givit Corpura Fondkommission AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt nedan:

  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
  • Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument
  • Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

I enlighet med 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Finansinspektionen givit Corpura Fondkommission AB tillstånd att som annan sidoverksamhet:

  • Bedriva verksamhet som Certified Advisor