Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Aptahem AB:s (’’Aptahem’’ eller ”Bolaget”) styrelse beslutade den 17 augusti 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2021, att genomföra en företrädesemission om cirka 61,8 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) med påkopplade teckningsoptioner. Varje unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO 7. Vid fullt utnyttjande av samtliga […]

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Invajo Technologies AB (”Bolaget”) genomförde nyligen en riktad emission till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om cirka 10 MSEK. Bolaget säkerställde samtidigt även teckningsoptionerna av serie 2020/2021, som emitterades under Q4 2020, genom teckningsförbindelser och garantiåtagande om sammanlagt cirka 5,1 MSEK. Genom den riktade emissionen och säkerställandet av teckningsoptionerna av serie 2020/2021 har […]

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Nyheter från Corpura. Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare när Phase Holographic Imaging (”Phase”, ”Bolaget” eller ”PHI”) erhöll ett lånelöfte om 20 MSEK vilket bedöms säkerställa Bolagets rörelsekapital fram till 2023. Phase har ingått ett andra låneavtal mellan PHI och danska Formue Nord A/S vilket ger PHI möjlighet att påkalla lån om ytterligare 20 MSEK. Sammantaget […]

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Nyheter från Corpura. Hemcheck Sweden AB (”Hemcheck” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en riktad emission om cirka 15 MSEK till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process. Den riktade emissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella position och skapa förutsättningar för Bolaget att: Fortsätta fokusera på att säkra fler referenskunder, studier och slutkundsaffärer, samt samarbeten med […]

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Nyheter från Corpura. Corpura Fondkommission har ingått avtal med Annonsplattformbolaget gällande att agera som bolagets mentor i handeln på NGM Nordic SME. Corpura tillträde som mentor för bolaget den 15 januari 2021. Om Adverty Adverty sammanför varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen […]

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Nyheter från Corpura. Safello genomförde under december 2020 en nyemission om cirka 11 MSEK som avslutades den 15 december. Emissionen blev kraftigt övertecknad och Safello tillförs därmed cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen leddes av venture capital-bolaget Digital Currency Group. På ägarlistan finns även Northzone och White Star Capital. Safello hade under 2019 en tillväxtökning […]

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Nyheter från Corpura. Invajo Technologies AB genomförde nyligen en riktad emission av units till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om 10,4 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare 5 MSEK under 2021. Den riktade emissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella position och hjälpa bolaget att i snabbare takt skapa de […]

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharma A/S övertecknade noteringsemission av units.

Nyheter från Corpura. Den 23 oktober 2020 avslutades teckningstiden i DanCann Pharmas A/S:s noteringsemission av units inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen om cirka 30 MDKK tecknades till cirka 55 MDKK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 183 % och där den publika delen av noteringsemissionen tecknades till cirka 433%. DanCann Pharma tillförs därmed […]

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units som tecknades till 116%

Nyheter från Corpura. Den 23 oktober 2020 avslutades teckningstiden i Aptahem AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116 procent och är därmed övertecknad. De garantiåtaganden som lämnats av ett antal externa investerare behöver därmed inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka […]

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Advertys riktade emission av units om 20,25 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 10 MSEK

Nyheter från Corpura. Adverty AB genomförde nyligen en riktad emission av units till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om 20 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare 10 MSEK under 2021. Kapitaltillskottet kommer att stärka Advertys finansiella position och möjliggöra bolagets accelererade marknadspenetrering inom in-game annonsering, med fokus på de nya […]