Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Adventure Box Technology AB (publ) (”Adventure Box” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission om cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 13,1 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen i Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att säkerställa den långsiktiga driften av Bolagets verksamhet och utveckling.

Adventure Box fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och motiv
Adventure Box är ett teknikbolag som utvecklar innovativa delningsplattformar för datorspel. Bolaget erbjuder plattformen KoGaMa, som låter användare skapa, dela och upptäcka 3D-baserade multiplayer-spel utan att behöva kunna koda. KoGaMa ger användarna ett digitalt ekosystem där de kan abonnera på spel och tjänster. Den patentskyddade, världsledande teknologin har breda tillämpningar inom flera verksamhetsområden, och Adventure Box erbjuder även licensiering av sin teknologi samt relaterade konsulttjänster. Den globala marknaden där Bolaget verkar växer snabbt och förväntas fortsätta expandera de kommande åren. Idag uppskattas marknaden vara värd cirka 222 miljarder USD och förväntas växa till cirka 652 miljarder USD år 2032, enligt Expert Market Research.

Adventure Box tar nu nästa steg i linje med Bolagets strategiska fokus och affärsmål genom att ingå en avsiktsförklaring om förvärv av Lion Gaming Group Inc. (”Lion”). Med en prognostiserad omsättning på cirka 33 miljoner USD och ett EBITDA-resultat på cirka 17 miljoner USD under 2024 för Lion, markerar denna transaktion början på en betydande expansion för Adventure Box. Ett nytt stort spelbolag tar form, redo för den globala iGaming-marknaden.

Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget att säkra finansiering inför förvärvet av Lion, som breddar Bolagets räckvidd inom spelekosystemet och introducerar nya intäktsströmmar. Kapitalet från Företrädesemissionen kommer även att stödja den patentskyddade plattformen KoGaMas fortsatta utveckling, vidareutveckla och expandera Adventure Box teknologi och spelplattform samt säkerställa Bolagets finansiella stabilitet och operativa tillväxt för framtida verksamhet.

Om Adventure Box
Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har Bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid.

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46(0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »