Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Alzinova ABs (publ) riktad emission och fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 45 MSEK för att inleda klinisk studie med ALZ-101.

Nyheter från Corpura

Alzinova tillförs cirka 15 MSEK vid riktad emission och ytterligare cirka 30,1 MSEK vid företrädesemission före emissionskostnader. Alzinova har erhållit teckningsförbindelse om cirka 4 MSEK och emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen. Nyemissionerna möjliggör för bolaget att påbörja det klinska utvecklingsprogrammet för ALZ-101 och en fas-1b-studie på Alzheimerpatienter.

Teckningstiden i Alzinova AB avslutas den 5 december.

Kommentar från Alzinovas VD, Per Wester
”Med de goda resultat vi kunde presentera igår från GLP-toxikologistudien känner vi oss trygga
med att säkerhetsprofilen för ALZ-101 är mycket god. Med dessa resultat har vi en av de viktiga
hörnpelarna för att kunna ansöka om att inleda en klinisk fas 1b studie på patienter.

Utöver klinisk fas-1b-studie avser Alzinova även att delta vid såväl vetenskapliga som s.k. partnering-kongresser under de närmaste åren. Det ger goda förutsättningar att aktivt diskutera våra
framsteg med potentiella partners. Det gör också att vi kommer kunna besöka dessa potentiella
framtida partners i syfte att etablera samarbetsavtal.

Bolaget kommer att se till att ha den kompetens som behövs för att driva ett kliniskt läkemedelsprojekt. Vår affärsmodell med en virtuell verksamhet kommer att bevaras. Kompletterande kompetenser kommer därför att engageras på ett kostnadseffektivt sätt för att säkra hög kvalitet.

Vi är väldigt nöjda med att det nu finns mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla vårt
aktiva vaccin, ALZ-101, till nästa steg och testas på patienter med Alzheimers sjukdom”

Kort om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt bioteknikföretag som forskar på ett läkemedel mot Alzheimers.
Företages patenterade ABCC peptide ger företaget forsknings- och utvecklingsmöjligheter.
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »