Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs (publ) nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, omfattande cirka 31,7 MSEK.

Nyheter från Corpura

Aptahem tillförs 31,7 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 15,9-23,8 MSEK vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna före emissionskostnader. Aptahem har erhållit teckningsförbindelse från bolagets största aktieägare om 1,6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK,
motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen.

Teckningstiden för Aptahem AB stänger den 5 december.

VD Mikael Lindstam kommenterar
”Vi har en rad viktiga milstolpar framför oss och Aptahem ser ljust på framtiden. Det är glädjande
att vår största aktieägare Ivar Nordqvist stöttar bolaget i företrädesemissionen genom att ingå
teckningsförbindelse om 1,6 MSEK. Vi hoppas att fler vill vara med på vår resa och välkomnar
därför såväl tidigare som nya aktieägare att investera företrädesemissionen.”

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar en aptamerbaserad behandling av livshotande, akuta tillstånd där koagulation
och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.Bolagets främsta läkemedelskandidat, Apta-1,
är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som bland
annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »