Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när Xintela AB (publ) förstärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån

Nyheter från Corpura

Den 13 november 2017 meddelade Xintela att bolaget stärker sin kassa med 17 MSEK inför utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad nyemission om 10 MSEK och lån om 7 MSEK. Den riktade nyemissionen har tecknats av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Xintela har även tecknat avtal med ett fåtal institutionella och privata investerare om att låna 7 MSEK med 2 procent månatlig ränta, med en löptid från och med 1 december 2017 till och med 31 december 2018. Tidigast möjlighet till återbetalning är den 31 mars 2018.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
– Vi fortsätter med fullt fokus på att ta våra projekt inom regenerativ medicin och cancer framåt i utvecklingsarbetet mot kliniska studier samt att etablera samarbeten. Med ett starkare team än någonsin och ett flertal pågående samarbetsdiskussioner ser framtiden för Xintela mycket lovande ut. Genom att stärka kassan med 17 MSEK på ett snabbt och effektivt sätt kan vi lägga ännu mer tid på att ta Xintelas verksamhet mot uppsatta milstolpar och skapa värde för Xintelas aktieägare.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »