Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Nyheter från Corpura.

Invajo Technologies AB genomförde nyligen en riktad emission av units till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om 10,4 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare 5 MSEK under 2021. Den riktade emissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella position och hjälpa bolaget att i snabbare takt skapa de förutsättningar Bolaget adresserat som centrala för att skapa en internationellt ledande aktör. Dessa förutsättningar är direkt kopplade till konsolidering genom förvärv i kombination med produktutveckling med fokus på viralitet och organisk
tilllväxt.

Bolaget presenterade i samband med den påbörjade accelerade bookbuildingen den 5 november 2020 att man genomför två förvärv av Memlin AB och AppInConf Holding AB. Bolagen kommer komplettera Invajos nuvarande verksamhet. Memlin är snarlikt Invajo gällande produkt och erbjudande och AppInConf tillfredsställer samma behov hos användarna men med fullt mobilt fokus. Både AppInConf och Memlin är baserade i Lund.

’’Vi har sedan en tid påbörjat en omfattande screening av den globala marknaden. I det arbetet får vi löpande kvitto på den analys och slutsats vi har om marknaden. Då med fokus på vilka förutsättningar som är nödvändiga för att bli den internationellt ledande SaaS-tjänsten inom vår kategori. Det här är ett steg i att möjliggöra det vi vill, i den takt vi vill, för att nå det målet’’ kommenterar Fredrik Berglund, VD för Invajo.

Om Invajo
Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal, telefon 0735-01 58 58
carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »