Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Nyheter från Corpura.

Invajo Technologies AB genomförde nyligen en riktad emission av units till välrenommerade investerare genom en accelerad bookbuilding process om 10,4 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare 5 MSEK under 2021. Den riktade emissionen genomförs för att stärka Bolagets finansiella position och hjälpa bolaget att i snabbare takt skapa de förutsättningar Bolaget adresserat som centrala för att skapa en internationellt ledande aktör. Dessa förutsättningar är direkt kopplade till konsolidering genom förvärv i kombination med produktutveckling med fokus på viralitet och organisk
tilllväxt.

Bolaget presenterade i samband med den påbörjade accelerade bookbuildingen den 5 november 2020 att man genomför två förvärv av Memlin AB och AppInConf Holding AB. Bolagen kommer komplettera Invajos nuvarande verksamhet. Memlin är snarlikt Invajo gällande produkt och erbjudande och AppInConf tillfredsställer samma behov hos användarna men med fullt mobilt fokus. Både AppInConf och Memlin är baserade i Lund.

’’Vi har sedan en tid påbörjat en omfattande screening av den globala marknaden. I det arbetet får vi löpande kvitto på den analys och slutsats vi har om marknaden. Då med fokus på vilka förutsättningar som är nödvändiga för att bli den internationellt ledande SaaS-tjänsten inom vår kategori. Det här är ett steg i att möjliggöra det vi vill, i den takt vi vill, för att nå det målet’’ kommenterar Fredrik Berglund, VD för Invajo.

Om Invajo
Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.
För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal, telefon 0735-01 58 58
carl.kindal@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission växer – förstärker teamet med Sebastian Balsom

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med RESPINOR AS private placement om cirka 20 MNOK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med DanCann Pharmas riktade emission om cirka 8 MDKK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med SaveLend Group AB:s noteringsemission som tecknades till cirka 682 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »