Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med ZignSecs riktade emission om 40 MSEK

Nyheter från Corpura.

ZignSec AB genomförde nyligen en riktad emission till institutionella och privata investerare genom en accelerad bookbuilding process om 40 MSEK genomförd av Corpura Fondkommission AB. Kapitaltillskottet möjliggör för ZignSecb att säkerställa stabilitet och kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera verksamheten samt finansiera den påbörjade förvärvsstrategin.

Bolaget presenterade i samband med den påbörjade accelerade bookbuildingen den 31 augusti 2020 att man genomför ett förvärv om 70% av Basis ID Group. Basis ID Group, vars verksamhet är baserat i Estland och Singapore, kommer utöver den geografiska exponeringen komplettera ZignSecs verksamhet med en egenutvecklad och internationellt anpassad ID verifieringsteknologi.

Läs mer om förvärvet här:

Om ZignSec
ZignSec är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.

Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med den riktade emissionen.

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »