Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med ZignSecs riktade emission om 40 MSEK

Nyheter från Corpura.

ZignSec AB genomförde nyligen en riktad emission till institutionella och privata investerare genom en accelerad bookbuilding process om 40 MSEK genomförd av Corpura Fondkommission AB. Kapitaltillskottet möjliggör för ZignSecb att säkerställa stabilitet och kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera verksamheten samt finansiera den påbörjade förvärvsstrategin.

Bolaget presenterade i samband med den påbörjade accelerade bookbuildingen den 31 augusti 2020 att man genomför ett förvärv om 70% av Basis ID Group. Basis ID Group, vars verksamhet är baserat i Estland och Singapore, kommer utöver den geografiska exponeringen komplettera ZignSecs verksamhet med en egenutvecklad och internationellt anpassad ID verifieringsteknologi.

Läs mer om förvärvet här: https://bit.ly/2EKPsmQ

Om ZignSec
ZignSec är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.

Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Läs mer »