Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Savelend Credit Group AB (”SaveLend” eller ”Bolaget”) har för avsikt att noteras på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) under andra kvartalet 2021 och Corpura Fondkommission AB (”Corpura”) är finansiell rådgivare åt Savelend Group i samband med noteringen.

SaveLend är ett fintech-bolag med cirka 45 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige, Polen och Finland. Bolagets verksamhet utgår från investeringsplattformen SaveLend och faktureringsplattformen Billecta. Plattformen SaveLend ger investerare en unik exponering mot den alternativa finansieringsmarknaden genom att investera direkt i krediter med god avkastning och riskspridning. Billecta automatiserar hela kundens faktureringsflöde och hjälper kunden att både ta betalt och få betalt. Tjänsterna inkluderar fakturaservice, inkasso och reskontrafinansiering, där den sistnämnda resulterar i tillgängliga krediter för investering via investeringsplattformen SaveLend.

Bolaget befinner sig i en expansiv fas med fokuset inställt på fortsatt tillväxt och geografisk expansion. För att kunna genomföra Bolagets plan har Bolaget för avsikt att genomföra en nyemission, och i samband med denna, en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North under andra kvartalet 2021.

Huvudsyftet med börsintroduktionen är att accelerera SaveLends tillväxt, såväl organiskt som via förvärv. Kapitalet från emissionen kommer framför allt att användas till expansion över landsgränserna för både investerings- och faktureringsplattformen. Vi kan snabbt uppnå en lönsam tillväxt genom att expandera Billectas faktureringsplattform genom att följa med befintliga kunder till fler länder då plattformen redan delvis är anpassad för detta.

SaveLends befintliga kunder har länge efterfrågat möjligheten att investera i Euro-krediter och utländska kunder har visat intresse för att investera med SaveLend, både i högavkastande svenska krediter och Euro-krediter.

Noteringen av Bolagets aktier kommer att ge bättre tillgång till såväl de svenska som internationella kapitalmarknaderna, vilket främjar bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Vi har också en uttalad förvärvsstrategi och vi bedömer att möjligheterna att genomföra förvärv förbättras som noterat bolag. Vår bedömning är att en notering av aktierna på Nasdaq First North är en kvalitetsstämpel för SaveLend. Detta kommer att öka synligheten av bolaget och stärka SaveLends varumärke. Vi ser ett stort intresse från befintliga aktieägare att bli kunder på investeringsplattformen, och det finns ett stort intresse från befintliga investerare att bli aktieägare!” säger Ludwig Pettersson, grundare och VD på SaveLend.

Vi är mycket glada över att SaveLend valde oss som finansiell rådgivare i samband med noteringen. SaveLend är ett företag som ligger helt rätt i tiden då vi ser tydligt växande marknader för de produkter både SaveLend och Billecta erbjuder. Bolaget har även kommit långt i arbetet med bolagsstyrningen och är redo för en notering”, säger Linus Lindskog, VD och partner på Corpura.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Linus Lindskog, telefon 0768-53 28 22
eller mail linus.lindskog@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »