Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Nyheter från Corpura.

Safello genomförde under december 2020 en nyemission om cirka 11 MSEK som avslutades den 15 december. Emissionen blev kraftigt övertecknad och Safello tillförs därmed cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen leddes av venture capital-bolaget Digital Currency Group. På ägarlistan finns även Northzone och White Star Capital.

Safello hade under 2019 en tillväxtökning om 831% och är sedan mitten av 2019 lönsamt. Bolaget har nyligen introducerat en rad nya produkter och tjänster som beräknas  öka tillväxten ytterligare. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra ett antal nyckelrekryteringar och för att täcka noteringskostnader. Safello har som avsikt att listas på Nasdaq First North Growth Market under våren 2021.

Huvudsyftet med börsintroduktionen är att ytterligare stärka våra tillväxtmöjligheter, något som förhoppningsvis kan bidra till ökad transparens och belysa en traditionellt missförstådd industri. Vi planerar att bredda vår produktportfölj, samt tittar på en utlandsexpansion inom en snar framtid, säger Frank Schuil, medgrundare och vd på Safello.

Kort om Safelllo Group AB
Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan starten 2013.

För mer information kontakta:
Carl Kindal, telefon 0735-01 58 58
carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »