Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Nyheter från Corpura.

Safello genomförde under december 2020 en nyemission om cirka 11 MSEK som avslutades den 15 december. Emissionen blev kraftigt övertecknad och Safello tillförs därmed cirka 11 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen leddes av venture capital-bolaget Digital Currency Group. På ägarlistan finns även Northzone och White Star Capital.

Safello hade under 2019 en tillväxtökning om 831% och är sedan mitten av 2019 lönsamt. Bolaget har nyligen introducerat en rad nya produkter och tjänster som beräknas  öka tillväxten ytterligare. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra ett antal nyckelrekryteringar och för att täcka noteringskostnader. Safello har som avsikt att listas på Nasdaq First North Growth Market under våren 2021.

Huvudsyftet med börsintroduktionen är att ytterligare stärka våra tillväxtmöjligheter, något som förhoppningsvis kan bidra till ökad transparens och belysa en traditionellt missförstådd industri. Vi planerar att bredda vår produktportfölj, samt tittar på en utlandsexpansion inom en snar framtid, säger Frank Schuil, medgrundare och vd på Safello.

Kort om Safelllo Group AB
Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget består av 15 medarbetare med huvudkontor i Stockholm. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan starten 2013.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal, telefon 0735-01 58 58
carl.kindal@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission växer – förstärker teamet med Sebastian Balsom

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med RESPINOR AS private placement om cirka 20 MNOK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med DanCann Pharmas riktade emission om cirka 8 MDKK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med SaveLend Group AB:s noteringsemission som tecknades till cirka 682 %

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »