Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPens AB:s (publ) nyemission av units bestående av aktier och enteckningsoption, omfattande 39,7-46,7 MSEK

Nyheter från Corpura

Styrelsen i MedicPen beslutade den 21 september 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyn- digande om nyemission av units, bestående av tre aktier och en teckningsoption till en tecknings- kurs på 3 SEK per unit, vilket motsvarar 1 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlags- fritt. MedicPen tillförs 28 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 11,7-18,7 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen, före emissionskostnader. MedicPen AB har erhållit garantiåtagande om cirka 22,4 MSEK, motsvarande ca 80 procent av företrädesemissionen.

Fredrik Westman, vd, kommenterar
”Jag hade förmånen att tillträda som VD i MedicPen i början av sommaren. Bolaget stod då inför möjligheten att nå sitt största genombrott någonsin. Och nu är vi där. Efter att ha kämpat hårt i månader med att utveckla Medimi®Smart i enlighet med danska kommuners önskemål fick MedicPen äntligen ett välförtjänt genombrott och inte minst ett kvitto på att Bolagets systemlös- ning har en väsentlig nytta och funktion. Genom att tillsammans med CareConsult A/S och Falck Danmark vinna en upphandling där nio danska kommuner ska genomföra innovativa insatser inom äldreomsorg och sjukvård har vi visat att MedicPens produkt har goda framtidsutsikter. Inte minst det faktum att Danmark kan betraktas som världsledande inom e-hälsovård visar att MedicPen nu kan komma att stå inför ett större genombrott. Nu gäller det att ta tillvara alla de möjligheter som uppstått och avancera framåt. Detta gör vi genom att vara metodiska och strukturerade och följa sedvanliga processer inom medtech- branschen. Därmed bygger vi en solid grund som utgör bolagets utgångspunkt när vi nu ska utöka marknadsinsatserna i Danmark och i andra europeiska länder samt inte minst genomföra förberedelser inför en introduktion av Medimi®Smart i USA”.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »