Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med RESPINOR AS private placement om cirka 20 MNOK

RESPINOR AS (”RESPINOR” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en private placement om cirka 20 MNOK där Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare. Kapitaltillskottet möjliggör slutförandet av kliniska studier och fortsatt produktutveckling. RESPINOR har för avsikt att notera bolagets aktier i början av 2022 och har även valt Corpura Fondkommission som sin finansiella rådgivare i samband med noteringen.

VD Trude Tingvoll kommenterar
”Vi er veldig fornøyd med pre-IPO processen hvor nye Svenske aksjonærer har kommet inn i selskapet, og at vi nå går i ekspressfart mot en IPO etter en vellykket produktutvikling, hvor klinisk nytteverdi av RESPINOR DXT blir dokumentert”

Kort om RESPINOR
RESPINOR grundades 2015 och är ett norskt medtech-bolag. Bolaget utvecklar en ny, icke-invasiv, ultraljudsbaserad medicinsk utrustning för kontinuerlig övervakning av diafragman, den huvudsakliga andningsmuskeln. Detta är den första ultraljudssensorn som kan fästas direkt på patientens hud och på så sätt säkerställa att man avslutar respiratorbehandlingen vid rätt tidpunkt, då diafragman är tillräckligt stark för att man skall kunna andas själv utan hjälp av respiratorn. Tekniken har ett brett spektrum av potentiella fördelar inom ett flertal områden och Bolagets produkt, baserad på denna teknik, heter RESPINOR DXT. Bolagets teknik är bland annat vinnare av Horizon 2020-finansiering, både i fas I och II, och vann även under april 2021 NLS Invest Rising Star Awards inom kategorin MedTech/Diagnostik. RESPINOR har framgångsrikt genomfört kliniska studier i Europa (Frankrike, Italien och Norge) för det första målsegmentet mekanisk ventilation, med technical proof of concept och proof of pinciple bekräftat. RESPINOR befinner sig just nu i en pågående klinisk valideringsstudie, som påbörjades under april 2021. Ett antal patienter har behandlats vid de ingående europeiska klinikerna och i studien inkluderas även COVID-19 patienter.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med private placement.

För mer information kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46 72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Om Corpura Fondkommission
Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Artillerigatan 42 SE-114 45, Stockholm
Börshuset, Skeppsbron 2 SE-211 20 Malmö
info@corpura.se
www.corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »