Corpura Fondkommission agerade sole bookrunner i samband med DanCann Pharmas riktade emission om cirka 8 MDKK

DanCann Pharma A/S genomförde den 4 oktober en riktad emission av units till välrenommerade danska och svenska investerare genom en accelerad bookbuilding-process om cirka 8 MDKK med påkopplade teckningsoptioner. Totalt kan teckningsoptionerna tillföra bolaget ytterligare 19 MDKK under 2022. Kapitaltillskottet förstärker bolagets finansiella position och möjliggör förvärvet av CannGros ApS. Förvärvet kommunicerades i samband med den riktade emissionen. CannGros ApS primära verksamhet grundar sig i import och distribution av medicinsk cannabis på den danska marknaden och har en förväntad omsättning om cirka 4,5 MDKK under 2021. Till följd av förvärvet blir DanCann Pharma A/S en ledande aktör inom cannabinoida läkemedel på den danska marknaden.

Läs mer om förvärvet här.

VD Jeppe Krog Rasmussen kommenterar
”We have worked extremely hard to make this a success, and I am very pleased with the result, both in terms of the acquisition of CannGros ApS and not least the new group of prominent investors that we have brought into the company. It is important for me to emphasize that it has been a priority for DanCann Pharma that this acquisition should not affect the already existing budgets and raised capital, and for the same reason we have raised this capital solely for the acquisition of CannGros ApS. Due to the great interest in the case, we have chosen to capitalize on this, we thank all parties involved. A great day for patients, the industry, our investors, and DanCann Pharma in general.”

Kort om DanCann Pharma A/S
DanCann Pharma A/S grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikbolag. Bolaget är vertikalt integrerat med licensierad produktion och distribution. Deras primära fokus är att finna, utveckla, tillverka och kommersialisera nya produkter inom cannabionoida läkemedel över ett brett spektrum av sjukvårdsområden. DanCann Pharma A/S (SS: DANCAN) är listade på Spotlight Stock Market i Danmark. För mer information, besök: www.dancann.com.

Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +4672-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt, innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer. Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Artillerigatan 42 SE-114 45, Stockholm
Börshuset, Skeppsbron 2 SE-211 20 Malmö
info@corpura.se
www.corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »