Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med QuiaPEG Pharmaceuticals företrädesemission om cirka 38,4 MSEK

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission förutsatt godkännande från en extra bolagsstämma. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs QuiaPEG cirka 38,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 28,8–85,3 MSEK före emissionskostnader. QuiaPEG har erhållit teckningsåtagande om cirka 3,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 25,1 MSEK, motsvarande totalt cirka 75 procent av företrädesemissionen. Teckningsperioden avses påbörjas den 17 mars 2022.

Motiv
QuiaPEG utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av Bolagets unika och patenterade drug-deliveryplattform Uni-Qleaver. Under 2021 uppnåddes flera viktiga milstolpar, bland annat framgångsrik uppskalning för tillverkning av teknikplattformen Uni-Qleaver, godkända patent för Uni-Qleaver på de kommersiellt viktiga marknaderna EU och USA, samt proof-of-concept i projektet QPG-1030.

Med de positiva resultaten som grund, en gynnsam konkurrenssituation och ett stort marknadsbehov gör Bolaget bedömningen att det är rätt tid att fokusera på affärsutveckling genom att erbjuda licenser till Uni-Qleaver, arbeta för en utlicensiering av QPG-1029 samt ha målsättningen att inleda ett utvecklingssamarbete kring QPG-1030, som drivs vidare för att längre fram gå in i klinisk fas.

Kort om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Alexander Kangas
Telefon: +46(0)72-252 34 51
E-mail: alexander.kangas@corpura.se