Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Scout Gaming Group AB:s företrädesemission om cirka 101 MSEK

Scout Gaming Group AB (”SGG” eller ”Bolaget”) tillkännagav nyligen sin avsikt att genomföra en företrädesemission av högst 202 680 423 aktier, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 101 MSEK före emissionskostnader. SGG har erhållit teckningsåtagande om cirka 46 MSEK och emissionsgarantier om cirka 55 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena har ingåtts av de befintliga aktieägarna Novobis AB, Knutsson Holdings AB, Topline Capital Partners LP, Scobie Ward, och Erlinghundra AB, där ingen ersättning utgår varken för lämnade teckningsförbindelser eller garantiåtaganden. Samtliga aktier som tecknas med stöd av teckningsåtaganden och garantiåtaganden är föremål för s.k. lock-up för en period om nio (9) månader.

Teckningsperioden påbörjas den 8 september 2022.

Motiv
Under sommaren 2022 initierade SGG en omfattande omstrukturering. Förändringen har till syfte att skapa en bättre fungerande organisation, som är mer kostnadseffektiv och snabbfotad för att i betydligt högre grad kunna serva Bolagets befintliga kunder och samarbetspartners.

Målsättningen är att öka antalet nya B2B-avtal och samtidigt utöka engagemanget bland befintliga kunder, framför allt på den europeiska marknaden. Företrädesemissionen, ledd av Corpura Fondkommission, kommer stärka Bolagets ekonomiska ställning för att kunna genomföra Bolagets affärsplan och strategi.

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på det sätt som presenteras enligt nedan:

  • Utökade försäljnings- och marknadsaktiviteter, cirka 15 procent
  • Rörelsekostnader, rörliga och fasta kostnader (löner och andra rörelsekostnader), cirka 35 procent
  • Vidareutveckling av Bolagets produkterbjudande, cirka 10 procent
  • Kvittning eller återbetalning av tidigare bryggfinansiering, cirka 40 procent

Styrelseordförande Niklas Braathen kommenterar
”Vi genomför inom SGG nu en omfattande omstrukturering, innefattande organisatoriska åtgärder parallellt med en översyn av bolagets affärsmodeller och strategi, samt den kommande kapitalanskaffningen vilken är helt avgörande för bolagets framtid. Vi känner stor respekt och tacksamhet till våra större aktieägare som garanterar emissionen och därmed visar sitt förtroende för Scout Gaming Group. Det är organisationens uppgift tillse detta är bolagets sista defensiva kapitalanskaffning och att visa vi kan stå på egna ben och leva på egna meriter, med andra ord uppnå uthållig lönsamhet”

Kort om Scout Gaming Group AB
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports, Sportsbook, Fantasy betting och andra sportbettingprodukter. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad plattform med stöd för de flesta sporter och ligor genom ett internt StatCenter som också tillhandahåller realtidsinformation till spelare. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina.
Scout Gaming är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »