Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

ZignSec AB (publ) ("ZignSec" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för teknikutveckling, sälj och marknadsföring samt rörelsekapital för nya kundprojekt. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till totalt cirka 21,5 MSEK, motsvarande totalt cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 17 – 31 maj 2024.

ZignSecs fullständiga pressmeddelande finner du här.

Bakgrund och motiv
ZignSec är en RegTech-koncern som tillhandahåller en heltäckande KYB/KYC och compliance-plattform. Plattformen erbjuder lösningar som används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för ”onboarding” av såväl bolagskunder som konsumenter och samtidigt säkerställa regelefterlevnad i den ständigt föränderliga miljön av regulatoriska krav, både på lokal och global nivå, inom bland annat kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt. ZignSec fokuserar i nuläget på att utveckla en fokuserad uppsättning av standardiserade lösningar som är skräddarsydda till specifika branschers behov som exempelvis; finansiella tjänster, inlösande banker, spelbolag och andra starkt reglerade områden som berör digitala B2C och B2B-tjänster.

Motivet för Företrädesemissionen är att stärka ZignSecs marknadsnärvaro och positionera Bolaget för fortsatt tillväxt, särskilt i Europa, Latinamerika och Asien-Stillahavsregionen. För att stödja denna process avser företaget uppgradera sin tekniska kapacitet avsevärt genom att stärka kärnprodukter och teknisk plattform, investera i sitt globala säljteam, öka sina digitala marknadsföringsinsatser, samt genomföra ytterligare satsning inom teknologi och utveckling för att stärka och förnya bolagets kärnprodukter och tekniska plattform. Vidare anses den stärkta finansiella ställningen ha en positiv inverkan på den rådande strategiska översynen som just nu sker utav Bolaget.

Om ZignSec
ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Företaget tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för att "onboarda" både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML).

Nasdaq First North Ticker Symbol: ZIGN

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Christopher Sebök
Telefon: +46(0)72-995 43 97
E-mail: christopher.sebok@corpura.se

Arkiv nyheter

Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »