Transaktioner

  • Alla
  • Avslutad transaktion
  • Pågående
  • Pågående transaktion

35 MSEK

Företrädesemission av units

6 MSEK

Private placement

28 MSEK

Företrädesemission av units