Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs (publ) nyemission omfattande 53-71 MSEK.

29 Sep, 2017

Nyheter från Corpura