Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Xintela ABs (publ) företrädesemission om totalt cirka 24,8 MSEK

5 sep, 2018

Styrelsen i Xintela AB beslutade den 5 september 2018 – villkorat av godkännande vid extra
bolagsstämma – att genomföra en företrädesemission av högst 8 282 154 aktier. Vid full teckning
ger emissionen Xintela ett tillskott på cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är
garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande.

Motiv
Xintela genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 24,8 MSEK före
emissionskostnader. Motivet till emissionen är att stärka kassan och ge bolaget större utrymme
att slutföra pågående förhandlingar om samarbeten och licensieringar i bolagets utvecklingsprojekt inom cellterapi och onkologi samt att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade
dotterbolaget Targinta och förbereda finansiering av det nya bolaget. Likviden kommer också att
användas till att färdigställa processer och kvalitetssystem för produktion av stamceller i bolagets
egen GMP-anläggning, ansöka om produktionstillstånd för kliniska studier från Läkemedelsverket,
återbetala hela eller delar av det lån som upptogs under november 2017 samt att genomföra
kompletterande prekliniska studier inför ansökan om klinisk studie på människa.

Kort om Xintella AB
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets
patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och
kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på
häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK® används även för att utveckla en antikropps-baserad
behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva
formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har
visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att
konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller mail fredrik.holst@corpura.se

Se pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura