Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Lipidor ABs fulltecknade private placement om 20 MSEK

18 jan, 2019

Lipidor genomförde nyligen en private placement om 20 MSEK. Emissionen tecknades till 20 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 100 %. Lipidor tillförs därmed 20 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör Lipidors fortsatta arbete och utveckling av befintliga produktportföljen. Lipidor har som avsikt att listas på Nasdaq First North under 2019.

VD Ola Holmlund kommenterar
”Vi har mottagit väldigt positiv feedback från både nya och befintliga aktieägare beträffande bolagets framtidsplaner och pågående arbete. Emissionen hjälper oss att accelerera arbetet med vår produktutveckling och kommersialisering.”

Kort om Lipidor AB
Lipidor AB är ett Stockholmsbaserat företag som utvecklar hudläkemedel mot psoriasis och atopiskt eksem genom omformulering av välbeprövade läkemedelsubstanser. Bolaget har en unik teknologiplattform, AKVANO, som har potential att förbättra etablerade hudläkemedel till att bli mer effektiva och lättare att applicera. Bolaget har fyra patenterade läkemedelskandidater varav en är i en fullt finansierad fas III-studie.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med private placement.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller mail fredrik.holst@corpura.se

Se pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura