Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med VibroSense Dynamics riktade emission om 7 MSEK

1 jun, 2020

VibroSense Dynamics genomförde nyligen en riktad emission om cirka 7 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 7 MSEK under 2021. Kapitaltillskottet möjliggör VibroSense Dynamics fortsatta arbetet att expandera verksamheten både i Sverige och internationellt.

VD Hans Wallin kommenterar
– Det extra tillskott av kapital vi erhåller genom den riktade nyemission ger oss önskad stabilitet för att med oförändrad kraft fortsätta våra satsningar på expansion. Emissionslikviden ska användas till ökade försäljningsinsatser samt lansering av produkten VibroSense Meter® II på marknader utanför Sverige.

Kort Om VibroSense Dynamics
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer i huden. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen med påkopplade teckningsoptioner.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura