Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Xintela ABs brygglån om 10 MSEK

17 jan, 2020

Xintela upptog nyligen ett brygglån om 10 MSEK. Xintela tillförs därmed 10 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör Xintelas fortsatta arbete och utveckling av befintliga produktportföljen.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar
– Det nya brygglånet stärker vår kassa på ett snabbt och effektivt sätt samtidigt som det ger oss den tid vi behöver för att landa en optimal långsiktig finansieringslösning.

Kort Om Xintela
Xintela är en innovatör i utvecklingen av regenerativa cellterapier och riktade cancerterapier baserade på den patenterade markörteknologiplattformen XINMARK(r). Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. Studier på hästar med artros har visat att stamcellerna är säkra och har en positiv effekt på brosk och ben. Xintela har etablerat en GMP-anläggning för produktion av stamceller och förbereder en First-in-Human studie på patienter med knäartros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive glioblastom.

Xintela är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med brygglånet.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura