Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med ZignSecs riktade emission om 40 MSEK

1 sep, 2020

ZignSec AB genomförde nyligen en riktad emission till institutionella och privata investerare genom en accelerad bookbuilding process om 40 MSEK genomförd av Corpura Fondkommission AB. Kapitaltillskottet möjliggör för ZignSecb att säkerställa stabilitet och kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera verksamheten samt finansiera den påbörjade förvärvsstrategin.

Bolaget presenterade i samband med den påbörjade accelerade bookbuildingen den 31 augusti 2020 att man genomför ett förvärv om 70% av Basis ID Group. Basis ID Group, vars verksamhet är baserat i Estland och Singapore, kommer utöver den geografiska exponeringen komplettera ZignSecs verksamhet med en egenutvecklad och internationellt anpassad ID verifieringsteknologi.

Läs mer om förvärvet här: https://bit.ly/2EKPsmQ

Om ZignSec
ZignSec är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och iGaming.

Corpura Fondkommission AB agerade sole bookrunner i samband med den riktade emissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09

PRESSMEDDELANDE >>

Nyheter från Corpura