Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Esports Pulze ABs private placement om cirka 17,5 MSEK

9 sep, 2019

Esports Pulze AB (”Epulze”) genomförde nyligen en private placement som tecknades till 17,5 MSEK. Epulze tillförs därmed 17,5 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör Epulzes arbete att bygga en global organisation med fortsatt stark tillväxt. Bolaget har som avsikt att genomföra en noteringsemission under 2020.

Kort om Epulze
Epulze är ett tillväxtbolag som verkar inom det snabbväxande e-sportssegmentet och grundades 2014. Visionen är att förbättra spelupplevelsen genom att öka spänningen och tävlingskänslan för den enskilda spelarens favoritspel. Detta är möjligt genom att spelare på alla nivåer kan ansluta sig till automatiserade turneringar och utmaningar för att tävla om prispengar och andra priser. Epulze har haft en stark utveckling med en plattform som har en global genomslagskraft. Idag har bolaget ett trettiotal anställda och har lokal närvaro på strategiska storstäder i Europa, Sydamerika och Asien.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med private placement och den planerade noteringsemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller mail fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura