Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med AcouSort AB:s övertecknade företrädesemission om 22,5 MSEK som tecknades till ca 125 % och 28,1 MSEK

24 apr, 2018

Nyheter från Corpura