Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s fulltecknade företrädesemission om ca 23,4 MSEK, bestående av aktier och teckningsoptioner

31 okt, 2017

Nyheter från Corpura