Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med AroCell AB:s övertecknade företrädesemission om 35 MSEK som tecknades till ca 129 % och 45,2 MSEK

3 maj, 2018

Den 26 april 2018 avslutades teckningstiden i AroCell AB:s företrädesemission om 35 MSEK
som tecknades till cirka 45,2 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 129 %.
Garantiåtagandena behövdes därmed inte tas i anspråk. AroCell tillförs därmed totalt
cirka 35 MSEK före emissionskostnader.

AroCell VD Jan Stålemark kommenterar:
”Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AroCells nyemission. Det är
glädjande att se det stora intresse som finns för AroCell. Det icke-exklusiva licensavtalet med
marknadsledaren Roche som nyligen tecknats bekräftar att TK1-koncentration som biomarkör
är viktig och bekräftar att AroCell är på rätt väg. Likviden vi nu tillförs från nyemissionen bidrar
till att vi kan fortsätta att genomföra vår strategi: klinisk validering, kommersialisering samt
licensiering och partnerskap.”

Kort om AroCell AB
AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att
stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på
patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210™
ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier
och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av
patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48
eller mail fredrik.holst@corpura.se

Se pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura