Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med MedicPens AB:s (publ) nyemission av units bestående av aktier och enteckningsoption, omfattande 39,7-46,7 MSEK

12 okt, 2017

Nyheter från Corpura