Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med OptiFreeze AB:s övertecknade företrädesemission om 17,5 MSEK som tecknades till ca 200 % och 35,2 MSEK

6 nov, 2017

Nyheter från Corpura