Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med TerraNet ABs (publ) 80 % garanterade företrädesemission om totalt 52,1 MSEK för att stärka bolagets position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon

2 sep, 2019

TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om ca 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 37,5 MSEK, motsvarande totalt 80 % av företrädesemissionen. Nyemissionen möjliggör för bolaget att stärka sin position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att företrädesemissionen är genomförd har bolaget tagit upp ett brygglån om 4 MSEK till marknadsmässiga villkor.

Teckningsperioden i TerraNet AB är planerad från 2 oktober till 18 oktober.

Kommentar från bolagets VD, Pär-Olof Johannesson
’’Terranet befinner sig i en intensiv period och jag hoppas att både befintliga och nya aktieägare vill vara med på resan genom att delta i denna nyemission. I fjärde och sista kvartalet 2018 fattades ett strategiskt inriktningsbeslut att renodla Terranets verksamhet med fokus på förädling av mjukvara för avancerat förarstöd och självkörande fordon. Vi har sedan dess arbetat koncentrerat med att inleda samarbeten med andra bolag i denna bransch, till exempel fordonstillverkare och leverantörer av system för aktiv säkerhet.

Bolaget arbetar koncentrerat med att adressera fordonsbranschen med ett produktfokus inom radiobaserad navigering och positionering samt med ett geografiskt fokus på svensk och tysk bilindustri. Tidigare under andra kvartalet etablerande Terranet ett fast driftsställe med en säljagent i Stuttgart och vi har intensifierat samarbetet med ÅF när det gäller både marknadsföring och produktutveckling. Under året har vi även ingått ett projektkonsortium med Volvo Cars och AB Volvo samt LTH inom 5G-lokalisering och även påbörjat ett leveransprojekt med den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem för tunga fordon.

Bolaget har nu också fördjupat diskussionerna med strategiska plattformspartners samt breddat vårt sortiment och erbjudande med systemintegrationslösningar inom aktiv fordonssäkerhet. Med medlen från denna nyemission kommer vi att ha de finansiella resurserna för att kunna bearbeta de potentiella kunder som finns, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår teknologi. Med fokus på kundfinansierade produktutvecklingsprojekt bygger vi upp en förfrågnings- och offertstock samt orderbok inom aktiv fordonssäkerhet och kollisionsvarning. ’’

Kort om TerraNet AB
Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura