Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Toleranzia AB:s företrädesemission om 24 MSEK som tecknades till ca 94 % och 22,6 MSEK

8 mar, 2018

Nyheter från Corpura