Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när Cyxone AB:s teckningsoption av serie TO 2 fulltecknas. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och de tillhörande teckningsoptionerna, tillfört Cyxone cirka 48,7 MSEK

2 nov, 2017

Nyheter från Corpura