Nyheter från Corpura

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare när HemCheck AB:s teckningsoption av serie TO 1 tecknas till 96,3%. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och den tillhörande teckningsoptionen, tillfört HemCheck cirka 59 MSEK

22 feb, 2018

Nyheter från Corpura