Nyheter från Corpura.

Corpura Fondkommission erbjuder nu tjänsten som Certified Adviser

4 mar, 2019

Corpura Fondkommission är en finansiell rådgivare med fokus på corporate finance och transaktioner för bolag på eller utanför börsen. Corpura erbjuder numera också tjänsten som Certified Adviser för bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Alla bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market ska känna att de får rätt stöd och rådgivning av sin Certified Adviser. Corpura fungerar som ett bollplank och arbetar långsiktigt, proaktivt och framför allt nära våra kunder.

Corpura erbjuder bland annat följande tjänster som Certified Adviser:

  • Granska informationsgivning och lämna förslag på förbättringar vid behov
  • Granska finansiell rapportering och lämna förslag på förbättringar vid behov
  • Lämna råd i frågor relaterade till informationsgivning och finansiell rapportering
  • Säkerställa att bolag följer de regler som gäller för bolag listade på Nasdaq First North Growth Market
  • Finnas som stöd till styrelse och ledning

 

För att boka möte är ni varmt välkomna att höra av er till:

Linus Lindskog
0768-53 28 22
linus.lindskog@corpura.se

Fredrik Holst
0703-66 09 48
fredrik.holst@corpura.se

Pressmeddelande >>

Nyheter från Corpura