Corpura Fondkommission

Finansiell rådgivning inom corporate finance med fokus på kapitalanskaffningar

Om oss

Vi erbjuder rådgivning med fokus på kapitalanskaffningar för små- och medelstora bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar selektivt, innovativt och nära våra kunder.

Corpura Fondkommission grundades 2012 med målsättningen att hjälpa entreprenörer och företagare att utveckla och växa sina affärer. Genom åren har vi skapat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare där våra relationer bygger på tillit och framgångsrika affärer.

Corpura Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.

Våra Tjänster

Corporate Finance

Vårt team av medarbetare har en mycket bred erfarenhet av kapitalanskaffningar och finansiell rådgivning vid börsintroduktioner, företrädesemissioner och andra aktierelaterade transaktioner. Genom åren har vi genomfört ett stort antal kvalitativa uppdrag med mycket goda resultat.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Börsnoteringar och listningar
 • Företrädesemissioner
 • Riktade emissioner för noterade och onoterade bolag
 • Blockpost-transaktioner
 • Spridningsemissioner
 • Teckningsoptioner och konvertibler
 • Garantikonsortium och teckningsåtagande
 • Projektledning
 • Strategisk och finansiell rådgivning

Certified Adviser

Bolag som är eller ska noteras på Nasdaq First North Growth Market måste anlita en så kallad Certified Adviser ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller Nasdaqs First North Growth Markets krav och regler.

Corpura erbjuder bl.a. följande CA-tjänster för bolag som är noterade eller ska noteras på Nasdaq First North Growth Market:

 • Rådgivning i samband bolagets ansökan
 • Löpande rådgivning och stöd till bolagets styrelse och ledning
 • Övervakning av att bolaget, vid ansökan och därefter, efterlever de regler och lagar som gäller
 • Övervakning av att bolaget löpande uppfyller kraven för handel på First North Growth Market och kraven för informationsgivning

Kontakta oss

– för mer information kring kapitalanskaffning eller för att ta del i löpande investeringserbjudanden

Team

Alexander Kangas

Partner

+46 (0)72-252 34 51
alexander.kangas@corpura.se

Carl Kindal

Partner

+46 (0)73-501 58 58
carl.kindal@corpura.se

Sebastian Balsom

Associate

+46 (0)70-389 48 88
sebastian.balsom@corpura.se

Christopher Sebök

Associate

+46 (0)72-995 43 97
christopher.sebok@corpura.se

Magdalena Stenbäck

Styrelseledamot

Christian Riddarbo

Styrelseordförande

Alexander Schoeneck

Styrelseledamot

Jobba hos oss

Vi letar ständigt efter nya talanger som kan hjälpa oss att växa. Hos oss får du tidigt direktkontakt med kunder och aktiv medverkan i uppdrag och transaktioner. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt, både internt och genom att delta i externa kurser. Om du är intresserad av att börja jobba hos oss, sänd oss en spontanansökan med din bakgrund och intresseinriktning till: info@corpura.se