Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med Hemchecks övertecknade noteringsemission om 30 MSEK

Den 3 februari 2017 avslutades teckningstiden i Hemchecks nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 28,2 MSEK tecknades till cirka 59 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 209%. Då emissionen övertecknades har styrelsen beslutat att till fullo använda en övertilldelningsemission med möjlighet att ge ut ytterligare 330 000 units, motsvarande 1,98 MSEK. Hemcheck tillförs därmed totalt cirka 30 MSEK före noterings- och emissionskostnader. Hemcheck tillförs genom emissionen 1 916 nya aktieägare.

Hemchecks VD Annelie Brolinson kommenterar

– Jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till Hemcheck och samtidigt tacka för det förtro- ende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det känns mycket inspirerande att vi utökar ägarskaran med mer än 1 900 nya aktieägare. Vårt nästa steg är nu, bland annat, att vi ska färdig- ställa produktkonceptet bestående av HELGETM och READYTM för CE-märkning. Därefter kan vi sätta full fart med en marknadslansering av vårt koncept med start i Sverige. Jag är övertygad om att vi kommer bidra till en bättre, säkrare och en mer effektiv sjukvård som kommer skapa värde för
våra aktieägare.

Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med noteringsemissionen.

 

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »