Corpura AB är finansiell rådgivare när Xintela AB (publ) får in 10,6 MSEK via teckningsoptioner

Av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Xintelas noterings- emissionen i februari 2016 med teckningstid 30 januari – 10 februari 2017 fick Xintela in 10,6 MSEK.

– Vi är mycket nöjda med utfallet som innebär att Xintela tillförs cirka 10 MSEK efter emissions- kostnader, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Emissionslikviden från utnyttjade teckningsoptioner är viktig för finansieringen av ett flertal av bolagets planerade aktiviteter under 2017; däribland produktion av stamceller enligt GMP för kliniska studier på häst och människa, genomförandet av en klinisk studie på hästar med artros, samt även start av en klinisk studie på artrospatienter. Dessutom planerar Xintela under året att ansöka om särläkemedelsstatus för en ADC-terapi för glioblastom samt teckna avtal med industriella partners för glioblastomprojektet och det analytiska testet XACTTM.

Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »