Corpura agerade sole bookrunner i samband med LifeCleans riktade emission om cirka 32,3 MSEK

LifeClean International AB (publ) (”LifeClean” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission av aktier om cirka 32,3 MSEK. Tecknarna utgörs av ett antal befintliga aktieägare, institutionella investerare och family offices. En del av den riktade emissionen genomförs till tre av Bolagets styrelseledamöter, samt Bolagets större aktieägare Varakani AB och Jula Miljö & Energi AB, och förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma. 3,0 MSEK av den riktade emissionen genomförs genom kvittning av fordran. Nettolikviden från den riktade emissionen avses användas till att säkerställa leverans av pågående kundprojekt och öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler; PFAS, Agriculture och Healthcare.

Bolagets fullständiga pressmeddelande finner du här.

LifeCleans VD, Fredrik Tumegård, kommenterar:
”Det känns glädjande att konstatera att vi nu har kapitaliserat upp bolaget till en nivå där vi kan accelerera tillväxten. Vi expanderar vår affär både på djupet och bredden, med ett vassare erbjudande och nya kunder både i Sverige och internationellt. Dessutom har vi också en del återkommande kunder vilket, är det ultimata beviset på en stark produktportfölj. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare för allt stöd och ser fram emot att ta LifeClean till nästa nivå och skapa en helt ny branschstandard som gör miljön till vinnare.” 

Bakgrund och motiv
LifeClean utvecklar, tillverkar och saluför miljöanpassade desinfektions- och saneringslösningar samt hållbara premiumrengöringsprodukter. Bolagets strategi är att ingå långsiktiga avtal med större strategiska distributörer med starka nätverk, effektiv logistikförmåga och hög branschförståelse. LifeCleans strategi är att etablera varumärket LifeClean hos nationella och internationella distributörer inom respektive affärsområde. Försäljningen i Norden sker genom direktförsäljning och ett starkt återförsäljarnätverk. Utanför Norden sker försäljning främst genom kontrakterade distributörer med stora nätverk.

LifeClean har under senaste månaderna kommunicerat flera affärer och uppföljningsaffärer inom Bolagets affärsområde PFAS och Agriculture. LifeClean kommunicerade även i onsdags, den 3 juli 2024, att Bolaget har slutit ett långsiktigt partnerskap med Presto Group inom affärsområdet PFAS. Avtalet är ett resultat av en långtgående dialog och har föregåtts av flera test- och utvärderingsprogram. Bolaget erhåller en initial order om 2 MSEK och bedömer att avtalet kan utökas med ett totalt ordervärde om 10 MSEK årligen. För att säkerställa leverans till Presto Group samt öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler så vill Bolaget säkerställa rörelsekapital för marknadsbearbetning.

Motivet till den riktade emissionen är att säkerställa leverans av pågående kundprojekt, marknadsbearbetning och öka antalet affärer inom samtliga affärsvertikaler; PFAS, Agriculture och Healthcare. En del av emissionslikviden kommer användas för att återbetala konvertibler utgivna till Varakani AB respektive Jula Miljö & Energi AB, vilka båda deltar i den riktade emissionen.

Om LifeClean
LifeClean grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). Koncernen erbjuder hållbara desinfektions-, sanerings- och rengöringslösningar som bemöter flera globala utmaningar, såsom antimikrobiell resistens, smittspridning och PFAS-föroreningar. Bland annat ligger LifeClean bakom världens första klimatneutrala kemikalieproduktion, världens drygaste tvättmedel samt en unik, patenterad och mer miljöanpassad kemisk formel baserad på klordioxid. Den kemiska teknologin ligger till grund för en bevisat effektiv metod för PFAS-sanering och är därtill verifierad som spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Koncernen driver två produktionsanläggningar i Sverige, certifierade enligt ISO 13485 respektive ISO 14001 och ISO 9001.
 
Corpura agerade sole bookrunner i samband med den riktade emissionen.

För mer information besök www.corpura.se eller kontakta:
Carl Kindal
Telefon: +46(0)73-501 58 58
E-mail: carl.kindal@corpura.se
 

Arkiv nyheter

Corpura agerar sole coordinator och joint bookrunner i samband med Dicot Pharmas företrädesemission om cirka 125 MSEK

Läs mer »

Corpura agerar finansiell rådgivare i samband med Adventure Box fullt garanterade företrädesemission om cirka 13,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Acuvis övertecknade företrädesemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Acuvis fullt säkerställda företrädesemission samt föreslagna riktade emission av aktier om totalt cirka 50,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med ZignSecs företrädesemission av aktier om cirka 33,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Biofrigas företrädesemission emission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »