Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med Aptahem ABs (publ) nyemission omfattande 53-71 MSEK.

Nyheter från Corpura

Aptahem tillförs 23,4 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 21-36 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i Över- tilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0-7,0 MSEK. Samtliga belopp är före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen genomförs primärt för att erhålla kapital för färdigställande av Bolagets prekliniska studier till regulatoriskt godkännande.

Styrelseordförande Mikael Lindstam kommenterar
”Jag har under året fokuserat helhjärtat på att tydliggöra Apta-1s väg till marknaden samtidigt som jag har byggt upp bolagets infrastruktur för att ta nästa steg, in i klinisk utveckling. Förutom att ånyo premiera utvecklingsteamet i Aptahem för deras nyupptäckter med Apta-1 så är det med stolthet som jag kan konstatera att vi både lyckats rekrytera två välkända kliniska experter samt etablera ett produktionsavtal med en av världens ledande tillverkare av aptamerer.

Vår utvecklingskandidat, Apta-1, har gång på gång överraskat oss positivt och tidigare i år stod
det klart att den har ytterligare starka egenskaper än bara anti-koagulation. Förutom de redan kända anti-koagulerande egenskaperna påvisade våra prekliniska studier att Apta-1 hade en tydlig anti-inflammatorisk effekt. När vi publicerade dessa resultat påtalade såväl kliniska experter som stora läkemedelsbolag att det fanns akuta tillstånd där kombinationen var önskvärd.

Tack vare vårt redan tidigare utförda prekliniska arbete och ny terapeutisk indikation är vägen mot klinik avsevärt kortare än annars vore fallet. Vi har en rad viktiga milstolpar och värdehöjare framför oss, både på kort och lång sikt.”

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »