Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med VibroSense Dynamics riktade emission om 7 MSEK

Nyheter från Corpura.

VibroSense Dynamics genomförde nyligen en riktad emission om cirka 7 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 7 MSEK under 2021. Kapitaltillskottet möjliggör VibroSense Dynamics fortsatta arbetet att expandera verksamheten både i Sverige och internationellt.

VD Hans Wallin kommenterar
– Det extra tillskott av kapital vi erhåller genom den riktade nyemission ger oss önskad stabilitet för att med oförändrad kraft fortsätta våra satsningar på expansion. Emissionslikviden ska användas till ökade försäljningsinsatser samt lansering av produkten VibroSense Meter® II på marknader utanför Sverige.

Kort Om VibroSense Dynamics
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer i huden. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen med påkopplade teckningsoptioner.

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Fluicells företrädesemission av units om cirka 30 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med NOSAs riktade emission av units om initialt cirka 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Medimis företrädesemission av aktier om cirka 26,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Cyxones företrädesemission av aktier om cirka 36,3 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med OptiCepts riktade emission av units om initialt cirka 26,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Risk Intelligences företrädesemission av aktier om cirka 29,4 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med Clean Industry Solutions företrädesemission av aktier om cirka 25,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med Dicots teckningsoptioner av serie TO4

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med att LL Lucky Games tog upp ett lån om cirka 42 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerade finansiell rådgivare i samband med FSports företrädesemission

Läs mer »