Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Acousorts riktade emission om 11,7 MSEK

Nyheter från Corpura.

Acousort genomförde nyligen en riktad emission om cirka 11,7 MSEK. Kapitaltillskottet möjliggör för Acousort att säkerställa stabilitet och kontinuitet i det fortsatta arbetet med att expandera verksamheten, skapa förhandlingsutrymme för OEM-kontrakt samt fortsätta utveckla nya användningsområden för tekniken.

Teckningskursen per aktie i Nyemissionen var 9 SEK, vilket motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för aktien under en period om 10 handelsdagar. Bolagets styrelse och VD har även ingått lock-up-åtagande om 180 dagar.

VD Torsten Freltoft kommenterar
– AcouSort utvecklas starkt och i rätt riktning. Med ett färskt ISO 13485-certifikat i ryggen och med kapitalet från den riktade emissionen kan vi nu accelerera utvecklingen av vår produktionslinje. Detta för att kunna möta den ökande efterfrågan för våra OEM-lösningar de kommande åren.

Om AcouSort AB
AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen.

För mer information kontakta:
Fredrik Holst, VD
Telefon: 0703-66 09 48
E-mail: fredrik.holst@corpura.se

PRESSMEDDELANDE >>

Arkiv nyheter

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med FSport AB:s övertecknade noteringsemission

Läs mer »

Corpura Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Aptahem AB:s företrädesemission av units om cirka 61,8 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med DanCann Pharmas riktade emission och upptagande av brygglån om totalt cirka 22,5 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission om cirka 10 MSEK samt vid säkerställandet av lösen av teckningsoptioner om cirka 5,1 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt fintech-bolaget SaveLend inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Phase Holographic Imagings lånelöfte om 20 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Hemchecks riktade emission om cirka 15 MSEK

Läs mer »

Corpura Fondkommission agerar mentor åt Adverty på NGM

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med kryptomäklaren Safello Group AB:s nyemission om cirka 11 MSEK som kraftigt övertecknades

Läs mer »

Corpura Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med Invajos riktade emission av units om 10,4 MSEK med möjlighet att tillföras ytterligare 5 MSEK

Läs mer »